top of page

GreenStep Energiteknik AB

Energioptimering genom kunskap & engagemang

Greenstep Energiteknik AB

Greenstep Energiteknik AB har kompetensbredd inom värme, ventilation, kyla, elinstallation, belysningsteknik, datainstallation samt styr och reglerteknik. Detta innebär att vi kan ta ett helhetsansvar för samtliga fastighetstekniska installationer.

Det finns många skäl att välja oss som samarbetspartner för era fastighetstekniska installationer.  Vi är en lokal aktör och som lägger stor vikt på nära relationer med våra kunder.Vi är stora nog för att kunna säkra den kompetensbredd som krävs för att kunna åta oss större och komplexa uppdrag. Samtidigt är vi tillräckligt små för att kunna vara flexibla, precisa och personligt engagerade i våra åtaganden.

Vilka är vi?
Kylcentral och värmecentral
Ett lagerbyte

Arbetsprocessen

Så här går arbetsprocessen till från skiss till realitet.

Idéskiss.

Tillsammans skissar vi fram underhåll och ombyggnationer av fastighetsteknik med hänsyn till energianvändning och budget.

Utförande.

Vi utför de överenskomna åtgärderna inom tidsplanen med ständigt täta avstämningar.  

Färdigställt.

För att du som kund skall bibehålla en god insikt i fastighetens skick och hälsa, schemalägger vi uppföljningsmöten.

Påkoppling av nya kanaler på fastighetens allmänventilation
brandspjäll

Ett gediget helhetsåtagande

Vi åtar oss ett helhetsansvar. 

Att vi som leverantör ansvarar för samtliga system i fastigheten ger ett helhetsperspektiv i arbetet. På detta sätt undviker vi suboptimering av enskilda system på bekostnad av andra, vilket är en fördel både vid problemsökning och vid energieffektivisering.

Övervakning av fastighet. 

Platsbesök och rondering utföres i enlighet med vad som är överenskommet t.ex. Veckovis, månads, kvartal, halvår eller årsvis.Vid platsbesök sker en okulär besiktning samt en teknisk funktionskontroll.

Helhetsåtagande
Vi tänker grönt

Vi tänker alltid grönt

Minska energianvändningen genom optimering 

För att ta vara på möjligheten att tillsammans med våra kunder bidra till minskad miljöpåverkan fokuserar vi lite extra på att optimera anläggningarna och aktivt föreslå åtgärder som kan minska energianvändning, elförbrukning och CO2-påverkan.


Att vi som leverantör ansvarar för samtliga system i fastigheten ger ett helhetsperspektiv i arbetet. På detta sätt undviker vi suboptimering av enskilda system på bekostnad av andra, vilket är en fördel både vid problemsökning och vid energieffektivisering.

Följ oss på instagram.

Se ett urval av våra pågående och avslutade projekt. 

Sociala medier

Kontakt

Skriv några rader så kontaktar vi er så snart vi kan!  

Tel: 0730614207 | Org nr: 559195-7898

Längdhoppsvägen 11, 137 54 Tungelsta

  • Facebook
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Tack för ditt meddelande!

Kontakt
bottom of page